Info

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018.


Rekisterinpitäjä

Katkopiirto.net

Y-tunnus 2914583-6


Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Eija Halonen

eijantaide@katkopiirto.net


Rekisterin nimi

Katkopiirto asiakasrekisteri


Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito ja tuotteiden toimitus asiakkaille. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.


Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkella lähetetyistä viesteistä ja sähköpostitse. Lisäksi tietoja voidaan saada mahdollisten kilpailujen ja arvontojen kautta.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
Posti
Asiakkaiden osoitetietoja käytetään tilausten lähettämiseen Postin kautta.
Pivo Wallet Oy
Laskutukset hoitaa Pivo Wallet Oy.
Suncomet
Webhotelli, domain ja sähköposti

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajan hallinnoimalla suojatulla palvelimilla. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin ja muiden tarvittavien suojausjärjestelyiden avulla. Pääsy rekisteriin on estetty.


Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää yhteyshenkilölle sähköpostilla. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Ota yhteyttä

Sähköpostin kautta voit laittaa tilauksen, hintapyynnön ja muut kysymykset.
eijantaide@katkopiirto.net